HRMS – Hệ thống quản lý nguồn nhân lực là gì?

Hệ thống quản lý nhân sự (HRMS) là một tổ hợp hệ thống và quy trình kết hợp giữa quản lý nhân sự và công nghệ thông tin thông qua phần mềm nhân sự.

Tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và tốn thời gian liên quan đến quản lý nguồn nhân lực giúp giải phóng thời gian nội bộ quý giá để chuyển trọng tâm sang văn hóa, phát triển và các lĩnh vực có tác động cao khác.

HRMS là gì

HRMs– Hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Hiện đại hóa nguồn nhân lực HR

Lựa chọn một hệ thống quản lý nhân sự để xử lý các quy trình nhân sự là một đặc điểm của các doanh nghiệp hiện đại. Rất ít công ty trong bất kỳ ngành nào thành công mà không có một số hình thức tự động hóa trong các nhiệm vụ của họ. bộ phận nhân sự tại thời điểm đó. Truy cập vào các thiết bị di động tiếp tục thay đổi bối cảnh nhân sự bằng cách cho phép nhân viên và người quản lý truy cập thông tin và quản lý công việc thông qua các ứng dụng nhân sự.

Các chức năng của HRMS

Vai trò của bộ phận nhân sự là theo dõi sự nghiệp, kỹ năng, năng lực, tiền lương và hiệu suất của nhân viên. Bằng cách thay thế các quy trình nhất định bằng các cấp độ khác nhau của hệ thống HRMS, trách nhiệm quản lý thông tin có thể được phân cấp và phần lớn việc thu thập thông tin không còn được ủy quyền nghiêm ngặt cho bộ phận Nhân sự. Cho phép nhân viên cập nhật thông tin cá nhân và thực hiện các công việc khác.

Chức năng của HRMS

HRMs cho phép nhân viên truy cập thông tin dễ dàng

Lợi ích của HRMS

HRMS là một bộ hệ thống toàn diện giúp công việc của các chuyên gia nhân sự trở nên dễ dàng hơn. Để giúp bạn hiểu cách HRMS hoạt động, đây là một số lợi ích to lớn mà hệ thống này mang lại cho công ty của bạn.

Nhân viên tự quản lý

Một lợi ích chính của HRMS là khả năng giao một số nhiệm vụ nhân sự nhất định cho nhân viên. Ví dụ: nếu một nhân viên thay đổi địa chỉ của họ, HRMS có thể cho phép họ chỉnh sửa thông tin hồ sơ của chính họ.

Quản lý chấm công

HRMS có thể tự động hóa quy trình quản lý bảng chấm công của công ty bạn, đánh giá hiệu suất và tích hợp liền mạch với bảng lương và các mô-đun khác. Bạn cũng có thể ước tính chi phí bảo trì dựa trên các thông số cụ thể (bộ phận, nhân viên, vai trò, khách hàng, doanh nghiệp, v.v.).

Quản lý biên chế Tính lương

là một nhiệm vụ quan trọng đối với các bên liên quan của cả công ty và nhân viên. Trả lương, khấu trừ thuế và đóng gói tiền còn lại đều là một phần của quy trình trả lương đòi hỏi một quy trình kỹ lưỡng. HRMS giúp quản lý bảng lương và các nhiệm vụ liên quan đến bảng lương cho nhân viên trên nhiều phòng ban và khu vực địa lý.

Bảo vệ an ninh nhân sự

Một tính năng khác của HRMS là bảo mật tích hợp. Ngày nay, bảo mật trực tuyến là một yêu cầu không thể thương lượng. Đối với bộ phận nhân sự, quản lý dữ liệu ứng viên và nhân viên có nghĩa là tuân thủ các chính sách và giao thức bảo mật. Công nghệ phát triển hàng ngày, vì vậy bộ phận nhân sự cần phải luôn tuân thủ. HRMS có bảo mật tích hợp giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo bảo vệ dữ liệu liên tục.

Đánh giá sự cần thiết của một giải pháp HRMS

Trước khi một công ty quyết định lựa chọn giải pháp HRMS, điều quan trọng là đội ngũ quản lý phải xác định nhu cầu, quy trình và mục tiêu của công ty trong cả dài hạn và ngắn hạn. Sự tham gia tích cực của các chuyên gia nhân sự trong quá trình này là chìa khóa thành công của dự án. Tùy thuộc vào quy mô và cấu trúc của công ty bạn, có thể hữu ích nếu tổ chức một cuộc họp toàn tổ chức hoặc bầu đại diện từ mỗi bộ phận để thảo luận về các mục tiêu và lựa chọn cho hệ thống quản lý nguồn nhân lực của bạn.